Feymag Logo

11/09/2015

Ressam Katil Mahkûm CARAVAGGİO

Ressam Katil Mahkûm CARAVAGGİO !

Ressam, Katil, Mahkûm: CARAVAGGİO 

Rönesans dönemine akademik çevrelerde her ne kadar Hıristiyan eğilimi yaygın olarak 

kullanılsa da, cinsel imgelerin yanı sıra pagan imge ve biçiminin görülmesi de yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Sanatçılar sadece kutsal kitaplardan değil, mitolojiden yararlanmaya başlamış ve 

kutsal sayılan imgelere insani duygular yükleyerek eserlerini ortaya koymuşlardır. 

Rönesans dönemine “bakış açımız” tarih boyunca farklılıklar göstermiştir. Bu bakış açılarının 

bizlere yansıttığı duygu: korku, nefret veya arzu olabilir. Bu üç duyguyu eserlerinde kendi 

ışığı ile gösterebilen nadir sanatçılardandır Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

Kendisine has bir ışık-gölge kullanımı ve resimsel anlatıyı dramatik bir açıdan ele alarak 

kendi dönemine damgasını vurmuştur. Venedik’te öğrenmiş olduğu doğrudan doğadan 

yağlıboya çalışan sanatçı bir dönem eleştirilere maruz kalmıştır. İlk zamanlar kendi 

portrelerini ve natürmort çalışmalar yapan Caravaggio ayrıntıları her zaman özenle 

betimlemiştir. Bir şapelin süslenmesi için görevlendirilen Caravaggio, kutsal kitaptan 

yararlanarak yapmış olduğu Aziz Matta’nın yaşamından üç sahneye yer vermiştir. Ancak 

resim geri çevrilmiştir, bunun nedeni ise Aziz Matta’nın alışılageldik biçimde 

resmedilmeyişidir. Elleri ayakları kirli, kaba bir köylü olarak yapmış olduğu Aziz Matta 

figürü Caravaggio için geri çevrilen işlerin bir başlangıcı olmuştur. Daha sonra Aziz Petrus’un 

Çarmıha Gerilişi ve Aziz Paulus’un Din Değiştirmesi adlı resimleri de geri çevrilmiştir. 

Yapmış olduğu eserlerde ışık sahneye devinim, hareketlilik kazandıran yerleri aydınlatmakta, 

diğer alanlar ise koyu ya da gölgeli şekilde sunulmaktadır.

Caravaggio genellikle yapmış olduğu işlerde, idealizeden kaçınması, kişileri sıradan insanları 

model alarak betimlemesi, kullandığı mekanlar ve kıyafetlerde güncelliği tercih etmesi, 

yapıtlarının yanlış anlaşılmasına ve geri çevrilmesine neden olmuştur.

Caravaggio 1606 yılında adının bir cinayete karışmasıyla birlikte Roma’dan ayrılmış ve daha 

sonraki yaşamı Napoli, Sicilya ve Malta arasında geçmiştir. Araştırmacılar, bu dönemde 

yapmış olduğu resimlerde sessizlik ve bir iç hesaplaşma yaşadığını, bunları eserlerine 

yansıttığını dile getirmişlerdir. Vaftizci Yahya’nın Boynunun Vurulması adlı resim, bu 

anlamda yapıldığı düşünülmüştür ki Caravaggio bu eserde kendi başını kesik bir şekilde 

sunmuştur. Malta’da bir hâkime saldıran sanatçı tutuklanmış, ama hapisten kaçarak Sicilya’ya 

gitmiştir. Bunlarla yetinmeyen sanatçı, Napoli’de gitmiş olduğu bir eğlence yerinde çıkan 

kavga sonucunda ağır şekilde yaralanmıştır. Daha sonra gitmiş olduğu Toscana’da yanlışlık 

sonucu tutuklanan Caravaggio bir eğlence yerinde sıtma nöbetine tutularak yaşamını 

yitirmiştir. 

Güçlü ışık-gölge kullanımının yanı sıra yaratmış olduğu dramatik etkiyle gerçekçilik anlayışı 

ile çalışan sanatçı, kendisinden sonra gelen çoğu sanatçıyı etkilemiş ve Caravaggioculuk 

(Tenebrizm) olarak bilinen bir akım yaratılmıştır. 

Adı bir cinayette geçen, tutuklanan, yargılanan, yaralanan ve iyi bir kılıç kullanıcısı olarak 

bilinen Caravaggio, yaratmış olduğu teknikleriyle sanat tarihinde bir devrimci olarak 

nitelendirilebilir. 

Editör: Fırat Şenol

Yorumlar