Feymag Logo

5/9/2016 11:05:32 PM

Megalopolis'ten açil çıkış

by Fırat / Sinema

İşte fotoğraf sanatçısı Berk Demirbaş “Acil Çıkış” ismini verdiği fotoğraf serisini bir video ile bizlere sunuyor

8

Acil Çıkış!

Henri Lefebvre Kentsel Devrim kitabında “kent toplumu” ve “evrimcilik” kelimelerinden bahsetmektedir. “Kent toplumu”nu herhangi bir şehir veya şehir devleti kastedilebilmektedir: Yunan şehir devleti, Doğu veya Akdeniz şehri, ticaret veya sanayi şehri, küçük şehir veya megalopolis şeklinden açıklarken. “Evrimcilik” kelimesini ise dönemler, silikleşen veya ortadan kalkan toplumsal ilişkilerin dönüşümü, olarak sunmaktadır. Peki bu megalopolis’in içinde yer alan insanların bulundukları coğrafyanın diğer bölgelerinde yaşanan olaylara yaklaşımı nasıl olur? İşte fotoğraf sanatçısı Berk Demirbaş “Acil Çıkış” ismini verdiği fotoğraf serisini bir video ile bizlere sunuyor. Haziran ayından çalışmanın yapıldığı Mart ayına kadar, 230 insanın hayatını kaybettiği, 1200’den fazla insanın ise yaralandığı yedi bombalı saldırılar ve 22 farklı yerleşim alanında yapılan sokağa çıkma yasakları ve yetersiz sağlık hizmetlerinden 1.642.000 insanın bir şekilde fiziksel / psikolojik şiddete maruz kalması ve en az 310 kişinin bu sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybettiği topraklarda metropolde bulunan insanın durumunu gözler önüne seriyor. Bir bakıma Lefebvre’nin evrimciliğini gördüğümüz işlerde metropol insanlarının silikleşen veya ortadan kalkan toplumsal ilişkilerin dönüşümü detayları takılıyor.

Berk Demirbaş

Acil Çıkış (Emergency Exit) from Berk Demirbas on Vimeo.

Yorumlar