Feymag Logo

07/26/2015

Modern Zamanlarda Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Modern Zamanlar ve  Charlie Chaplin

Modern Zamanlar filmi, sinema tarihi açısından sessiz filmlerin altın çağının bitişine; sesli filmin, Chaplin'in itirazlarına rağmen sinema endüstrisin'de yayılmaya  başlamasına denk gelmektedir.

Filmde ekonomik bunalımın etkisindeki ABD anlatılmaktadır. Aynı zamanda Chaplin'in dorukta olduğu, Şarlo tiplemesinin vedası niteliğinde bir film. Bu filmle Charlie Chaplin o dönemdeki Amerika'nın dördüncü büyük endüstrisi kabul edilen sinema ile modern çağlara ve kapitalizme kendş üslubuyla mükemmel bir eleştiri getirmiştir.

Dönemin çalışma ilişkileri, emeğin yabancılaşması hicvedilerek, kapitalist ve modernist sistemin eleştirisi yapılmaktadır.

İnsanlığın "insan" ve "makineyi" yi algılarken kurdupu bağ, modernizmin yaşdığı dönemlerde bşr adım ileri geçmektedir. Markisist çizgiden giderek makinelerin çarklarıyla çalışan insanın çarklardan biri haline geldiği vurgulanmaktadır. 

Pekçok sinema eleştirmenine göre Chaplin'in Modern Zamanlar'ı, diğer filmleriyle birlikte o dönemin sosyal gerçekliğini, "insandaki" daki değişimi ve "modern insan" kavramının ortaya çıkmasını sağlayan dinamikleri anlamamızı sağlar. 

Modern Zamanlar, 1930'lu yıllarda Büyük Depresyon ortamında çekilmiştir ve bu dönemi anlatmaktadır. Filmde döneminde dönemşn kaotik ortamı, açlık, yoksulluk , işsizlik sorunları işlemektedir. Sanayileşme çağında makinenin insanı yabancılaştırma etkisine karşı her sektörden çalışanları uyarmaktadır. Öylesine ki; filmde Chaplin pek çok  farklı ortamda(fabrika'da hat işçisi, gemi işçisi, gece bekçisi, garson) çalışan olarak görülmekltedir. Her bir ortama ilişkin eleştirisiniortaya koymaktadır. Fordizmin yarattığı kitlesel etkiye karşı çıkılmasında ekonomik faktörlerle birlikte insanı kitleleştiren, geri plana atan, yabancılaştıran sosyal faktörlerde rol oynamaktadır. 

Teknokrasi çağı ve endüstrileşmenin insanlığın deneyimlerini doldurmasıi; makinelerin "dizginleri" ele geçirilmesi; insanlığınsavaşa hazırlanması o günlerin duyguları, kargaşaları; işlerdeki yüksek is devri; montaj hatlarındaki monotonlukları "M"odern Zamanlar"ın ana teması olarak belirlenmketedir.

Kısacası, Chaplin mekanik vahşetle insan doğası arasındaki savaşı anlatan bir başyapıttır. İkinci Dünya savaşı öncesinde çekilmiş bir filmdir ve o zamanki teknoloji yüzde biri kadardır . Ancak o ileri görüşlülükle kendi olağanüstü ve samimi eleştirisini yapmış ve sanatta artık ölümsüz olmuştur.

Yorumlar