Feymag Logo

04/05/2016

Tarihsel Süreç İçerisinde İstanbul Pasajları Rumeli Pasajı

Tarihsel Süreç İçerisinde İstanbul Pasajları: Rumeli Pasajı

Tarihsel Süreç İçerisinde İstanbul Pasajları: Rumeli Pasajı

Bu pasaj II.Abdülhamid’in mabeyincilerinden Ragıp Paşa tarafından 1894 tarihinde yaptırılmıştır. Ragıp Paşa, Pera bölgesine yaptırdığı üç pasajın ismini, imparatorluğun yayıldığı üç kıtanın adınıvermiştir. Bu pasajlar: Rumeli, Anadolu ve Afrika geçitleri olarak bilinmektedir. Beş katlı ve üst katlarında apartman dairelerin yer aldığı pasaj çamaşırhane ve terasla birbirine bağlanmıştır. Zemin katı sıralı dükkânlardan oluşan Rumeli Pasajının üç girişi bulunmaktadır ve bu girişlerden birisi olan İstiklal Caddesi kısmında bulunangiriş cephesi süslü ve hareketlidir. Barok ve Rokoko süslemelerin dikkat çektiği giriş kısmı dışında, ilk üç kat enine kesme taşlarla kaplanmıştır. Pencerelerin her katta farklılık göstermesinin yanı sıra, dökme demir ve taş korkuluklu balkonlar ve tüm cepheye yayılmış Barok bitki motifleri cephenin üsluplarını yansıtmaktadır. Tarihi Rebul Eczanesinin bulunduğu köşenin en üst kısmında, yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbe bulunmaktadır ki bu kubbe yapının şapeline aittir. Diğer iki cephe ise Neoklasik ve Neorönesans etkilerini göstermekte ve daha sade biçimde durmaktadır. Sonuç olarak iç ve dış cephelerde; Barok, Rokoko, Klasik ve Rönesans üsluplarının özelliklerini yansıtan Rumeli Pasajında, kuaför, piyano akortçusu, restoran, ayakkabıcı gibi meslek grupları bulunuyordu.[1]

 

Editör: Fırat Şenol

 

[1]Gülenaz, “Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar”, İstanbul: İTO Yayınları, 2011. s. 227, 228, 229.  

Yorumlar